Angelkarte

 

Die Angelkarte umfasst folgende Gebiete:

1: Storhovden, Vesle Hovden, Halasjøen, Stauptjern, Staupsjøen, Himmelsjøen, Husmannstj., Hovda, Staupa, Hemla, Svartsjøen og Harptjern ved Opphus.

2: Store og lille Myklebysjøen, Søkkundsjøen, Søkkunda og Eldåa.

3: Tittelsjøen.

4: Bjørsjøen, Abbortjørna, Gustutjørna, Trytjern, Trya, Lauvåsvannet, Fåfengtjern, N. og S. Bjøråa og Gråsjøen.

5: Kjemsjøen.

6: Skånsjøen, Skånsjøflyet, Revtjern, Langtjern, Vakkertjern, Svarttjern, Netsjøen, Netfloen, Oksetjern, Lorttjern, Sløbekktjern, Svedstadtjern, Øvre Nestjern, Brennkroktjern, Nedgardskroktjern, Mørbekktjern, Spongtjerna, Rørtjønna og Vestgardtjønna

7: Glomma im Stor-Elvdal

8: Imsa.

9: Die Angelkate ist im Atna nicht gültig.

 

Velkommen til en av Norges beste fiskeelver