Fiske

Glomma er en av Norges beste elver for innlandsfiske. Hvert år besøker et stort antall sportsfiskere fra hele Europa elva på jakt etter spennende fiske og flotte naturopplevelser. Glomma har mye fisk og muligheter for stor fisk. Her finner du stor variasjon, fra stille dype partier, til mange mindre elvefall og stryk. Elvebunnen er i tillegg de fleste steder enkel å vade på og velegnet for fluefiske. I Glomma finnes arter som blant annet ørret, harr, gjedde, sik. I åer og tjern finnes ørret, abbor og i enkelte også røye.

Fiskekort for Stor-Elvdal selges ved de fleste campingplasser, bensinstasjoner og sportsbutikker i Stor-Elvdal og Åmot. Kortet dekker en elvestrekning på 8 mil i Glomma fra Atna i nord til Hovda i sør. I tillegg inngår svært mange sjøer, tjern og vassdrag i kortet. Disse er beskrevet på kortet.

Kjøp et fiskekort for en rimelig penge og prøv fiskelykken hos oss!
SKITT FISKE!

Velkommen til en av Norges beste fiskeelver