Fiskeslag

FISKER: Glomma byr på et variert fiske med mange spennende fiskeslag. Dette er hva du mest sannsynlig kommer til å måle krefter med i elva, enten du fisker med flue eller sluk eller annet utstyr:

oerret
Ørreten finnes i de fleste elver og vann og varierer stort i utseende, størrelse og levevis. Den lever av insekter, snegler og krepsdyr, men større ørret er en utpreget rovfisk. Ørreten i Mjøsa kan bli opptil 18 kilo, men sportsfiskerekorden er på ca. 14 kilo.
harr
Harren er den mest vanlige fangsten i Glomma sammen med ørreten. Den er en laksefisk som utmerker seg med sin høye ryggfinne. Harren lever for det meste av bunndyr, men tar gjerne fluer på overflaten. De største harrene kan bli over tre kilo.
gjedde
Gjedde er en av ørretens verste fiender. En rovfisk som trives best i grunne, varme vann med mye plantevekst. I Norge er gjedda lite brukt som matfisk, men er en delikatesse riktig tilberedt. Gjedda er en sværing som kan bli over 20 kilo, med en tanngard som kan slite i stykker redskapen.
sik
Sik er en sildeliknende laksefisk som finnes i mange former. Ikke så ettertraktet som sportsfisk som de overnevnte, men er en delikatesse i for eksempel røykt form. Siken kan bli drøyt fire kilo og tas helst med flue eller pimpel.
abbor
Abboren er lett å kjenne på de spesielle fargetegningene og den høye kroppsformen. Fisken er nøysom og finnes nesten overalt, men lever som regel i tilknytning til strandsonen. Abboren er en god matfisk som fiskes både med sluk, agn og flue. Kan bli drøyt tre kilo.
mort
Mort er en karpefisk med sølvglinsende kropp og spesielle, røde øyne. Den er en stim fisk som kan danne tette bestander, noe som går ut over andre fiskeslag. Morten vokser seint og bli sjelden over kiloen. Lever av insekter og alger og er en viktig byttefisk for gjedda.

Velkommen til en av Norges beste fiskeelver